Overnatning i det fri

På søbredden mod Sakskøbingvej med udsigt over søerne er der etableret 3 sheltere, som giver mulighed for primitiv overnatning for friluftsfolk. Pladsen kan benyttes af alle, som kommer forbi ,og som har brug for et hvil eller bare et sted at nyde sin madkurv
Pladsen er også tilmeldt fortegnelsen "Overnatning i det fri".

Der er etableret toiletforhold.

Etableringen

Efter at bestyrelsen i 2006 havde fået tilsagn om et økonomisk bidrag fra Døllefjelde-Musse Fonden til etablering af shelterne, blev der også søgt om tilskud fra Friluftsrådet, som bevilgede 45.000 kr. Derefter blev shelterne købt ind og med lokale musseborgeres hjælp blev der gravet, planeret og bygget op, så shelterne stod klar til indvielse i 25.august 2007.

Indvielse

Sammen med den årlige sommerfest blev der holdt indvielse af shelterne, hvor Musses ældste borger Børge nedlagde et stykke  tusind år gammelt træ under bålpladsen.
Til Festen blev serveret helstegt gris, som var sponsoreret af Hans Henrik Juul Petersen, Et par lokale piger  kom med kager og spejderne sørgede for kaffe og snobrød og pølser til børnene.
Ved en ceremoni blev shelterne  døbt og navngivet Odin, Thor og Freja af John , som også havde skåret de flotte navneskilte i træ.

Snobrød ved bålpladesen

John døber og navngiver shelterne