Brev til andelshavere vedr. køb af grusgraven

DØLLEFJELDE MUSSE NATURPARK.

 

 

 

Bestyrelsen har på sidste møde sat ekstra turbo på ansøgning af midler hos diverse fonde, da ejerskabet nu er afklaret. Bestyrelsen har derfor  besluttet at dele ansøgningen op i etaper, som betyder at vi sender flere forskellige ansøgninger til div. Fonde. Etablering af beplantning har første priotet, da området ellers i løbet af ganske kort tid, vil være ufremkommeligt på grund af vildt voksende træer.

Vi har i bestyrelsen besluttet i den mellemliggende periode, dels at  begrænse vegetationen og klargøre arealet til beplantning. Derfor er det vores håb vi kan skaffe  midler til dette arbejde, som bl.a. medfører fældning af træer og rodfræsing opnå et ikke nærmere angivet areal.
Til alle jer som var i tvivl om at projektet ville lykkes, beder vi om, at I overvejer situationen endnu engang, og hjælpe os med et beløb, så vi nu kan komme videre i arbejdet med projektet. Da alle disponible midler er brugt til købet af arealet.  Beløb kan indbetales på konto nr. 6525 2007193 Husk det er frivilligt og alle beløb, uanset størrelse, er velkomne. 

 

 

 

Venlig hilsen

Arne Høegh, formand