Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Generalforsamling 2018

Hermed indbydelse til generalforsamling. Torsdag 22. marts 2018. Kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Døllefjelde Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagorden til Generalforsamling i Døllefjælde-Musse Naturpark a.m.b.a.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Arne Høegh
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt godkendelse heraf
  4. Indkommende forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  5. Valg af bestyrelse

·        Valg af formand, på valg er Arne Høegh – modtager ikke genvalg

·        Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, på valg er:

Ole Ottesen - modtager genvalg

                Michael Jensby - modtager genvalg

                Birthe Ludvigsen - modtager ikke genvalg

·        Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode

·        Valg af revisor for en 1-årig periode

Næstformand, kassere og sekretær konstitueres af bestyrelsen.

  1. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

 

 

 

Johannes og Maren Larsens Mindelegat.

Det er med glæde at kunne meddele at vi hat modtaget 6.250 kr. fra Johannes og Maren Larsens Mindeleget. Beløbet skal bruges til etablering af en ny bålplads ved Shelterne.

Vi takker for beløbet.

Indvielse af vores nyeste tiltag

Indvielse.

Der indbydes til indvielse af nye tiltag i

Døllefjælde-Musse Naturpark.

Lørdag den. 30. september kl. 12.00

Der startes med rundvisning i naturparken ved vores formand Arne Høegh.

Efter rundvisningen samles vi på vores nye aktivitetsområde, hvor der vil blive serveret lidt grill og drikkevarer. Der er desuden mulighed for snobrødsbagning, samt hvis vejret tillader det kano- sejllads på søerne.

Der vil være opslået telt på pladsen.

Vi håber at der er mange der vi slutte op om arrangementet.

Mødested er aktivitetsområdet Pilestrædet 

St. Musse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Aktivitetsområde

 

 Det er nu ca et år siden at vi startede med de første ansøgninger om støtte til projektet.

Ting tager tid og det er nu med glæde at kunne meddele at projektet er udført
Følgende har valgt at støtte projektet.
LAG Lolland-Falster 89.000 kr
Lokale og Anlægsfonden 59.000 kr
Thorkild Høegh Mindelegat 45.000 kr
Nordea-fonden 20.000 kr
Guldborgsund Kommune Bosætningspulje 15.000 kr

Højgaard Enterprise.


 
Der er etableres Bålhytte, sansegynge, klatreområde samt bord/bænkesæt.

Se video.

https://www.facebook.com/michael.jensby/videos/1325820474199632/

 

 

 

 

                                                                     

 

Infotavler

Så er de sidste infotavler på plads på parkeringspladsen.

Store sten og gedehytte

Så er de store sten lagt på plads og projekt gedehytte er sat i gang.

Følgende har givet støtte til bla. Aktivitetsområdet.

Nordea Fonden

Lokale og anlægsfonden.

Thorkilds Høgh Mindelegat

Guldborgsunds Bosætningspulje.