Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Pantebev

Kære alle.

Det er en fornøjelse at kun meddele at Naturparken nu er gældsfri.

Det er lykkes at indfri det resterende pantebrev til Troel Jørgensen.

Dette kunne kun ske med hjælp fra andelshaverer samt en fantastik aftale med Trols Jørgensen.

Tak til alle der bidrog.

Formand

Michael Jensby.

Sct. Hans aften i Naturparken.

Sct. Hans aften i Naturparken.

 

Kom og fejre Sct. Hans aften den. 23. juni i Naturparken.

 

Medbring selv mad og drikkevarer.

 

Grillen vil være klar fra kl. 18.00.

Der tændes bål kl. 20.30.

 

Der er opsat borde og stole.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Quiz

Døllefjælde-Musse Naturpark har fået sin egen quiz, som man kan hente til telefonen.

https://historiespor.dk/musse-naturpark/

Naturparken er altid åben – og det er quizzen også. Den kan hentes fra hjemmesiden eller en QR ved indgangen ved parkeringspladsen, og så er det ellers at nyde de smukke omgivelser, mens man svarer på spørgsmål om træer og tidsaldre. Der er tre svarmuligheder, og uanset om man svarer rigtigt eller forkert, får man mere at vide om parkens tema – det danske istidslandskab og udviklingen efter. Man kan lede efter svarene på de opstillede tavler – eller bare gætte løs. Er man rigtig nysgerrig, kan man læse alle svarmulighederne.

Knager til hukommelsen

Det er Freya Anduin, der har lavet quizzen – hun er cand.comm. i museumsformidling og har bl.a.’Historiespor.dk’, så det er professionelt arbejde. Freya laver gerne flere quizzer - den næste bliver til Det Sorte Geomuseum, og den bliver anderledes – tilpasset netop det sted. Alle kan henvende sig og købe en quiz – by, land, udstilling – ’man kan få noget sjovt ud af alting, hvis man får ’taget hul’ på oplevelsen,’ forklarer Freya. ’Det er en god måde at engagere gæsterne på, hvis der ikke er personale i nærheden til det – fx fordi det som her er et naturområde. Det giver en vej rundt og et mål og nogle knager til hukommelsen, så oplevelsen bliver til viden, der holder længere.’

Kan bruges af alle – altid

Både Døllefjælde-Musse Naturparks quiz – og det der bliver lavet til Det Sorte Geomuseum i løbet af nogle uger, kan hentes både fra www.historiespor.dk,  deres egne hjemmesider – og fra alle andre sider, der vil lægge et link eller en QR-kode på. Man behøver ikke være i naturparken for at bruge quizzen. Selvfølgelig er det sjovere, når man er der, men det er ikke absolut nødvendigt. Man kan quizze 24-7 hele året rundt – bare én i familien/gruppen har en mobil med en browser. Quizzen er sat op som en almindelig webside, dvs. den er helt uafhængig af, hvilken telefon og version, man har.

Støttet af Kulturelt Samråd

Det er Kulturelt Samråd i Guldborgsund, som har finansieret quizzen. Man lavede et forsøg i november med at invitere alle til at byde ind med projekter, som deltagerne så var med til at beslutte om skulle have penge. Det gav nogle helt nye vinkler og muligheder. 

 

 

 

 

 

 

Manglede kapital

Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

 

Kære andelshavere.

 

Som i nok alle ved, har vi pt. et pantebrev på 300.000 kr. til Troels Jørgensen. Dette pantebrev blev oprettet i forbindelse med køb af grusgraven.

 

Bestyrelsen er nu i den situation at der er lykkes at indgå en aftale med Troels Jørgensen om indfrielse af pantebrevet på 300.000 kr. med fordelagtige 100.000 kr.

Det vil betyde meget for andelsforeningen at kunne blive gældsfri, dette også i forhold til foreningens fremtidige drift.

 

Da foreningen pt. ikke er i besindelse af den nødvendige kapital, uden at vi er nødsaget til at trække på vores kassekredit, har vi brug for en kapitalindsprøjtning på ca. 25.000 kr.

 

Da vi er ca. 600 andelshavere ser vi en mulighed for at nogle af disse andelshavere vil være behjælpelige med en frivillig indbetaling. Der er ingen krav til beløbets størrelse, men vi håber at med de 600 andelshavere, vil vi nemt kunne nå de 25.000 kr. Hvis det skulle lykkes os at indsamle mere end de 25.000 kr. vil det oveskydende beløb indgå i foreningens driftsregnskab.

 

Beløbet kan indsættes på konto nr. 6525-2007193

Eller via Mobil Pay. Michael Jensby tlf. 28 20 09 13. Skriv venligt Naturpark i beskedfeltet.

 

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen bestyrelse.

Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling d. 19/04-18

 

Der var 9 personer som var mødt op, inklusiv de fleste fra bestyrelsen

Valg af dirigent Kurt Ludvigsen og referent Pernille Eriksen

 Kurt takker for valget.

 

Valg af formand.

Der er ikke kommet nogen forslag til formandsposten. Bestyrelsen forslog Michael Jensby.  Michael blev valgt som formand.

Michael takker for valget.

 

 

Valg til bestyrelsen da Michael Jensby er valgt til formand. Brian Christensen træder ind i bestyrelsen og Bo Olsen er blevet valgt til suppleant 

Dirigenten afslutter den ekstraordinær generalforsamling og takker for god ro og orden.

 

Efterfølgende bestyrelsen konstituerer sig som følger.

Kassere. Ken Pedersen

Næstformand. Ole Ottesen

Sekretær. Pernille Eriksen

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Døllefjelde-Musse Naturpark

Den 22. marts 2013 kl. 1900

 

Der var mødt 14 personer op, inklusiv de fleste fra bestyrelsen.

 1. Kurt Ludvigsen, blev valgt til dirigent, og Birthe Ludvigsen til referent.

 2. Kurt takker forvalget og giver ordet til Arne Høegh, for aflæggelse af beretning. Arne fortæller om årets gang i Naturparken. Alle igangværende projekter af afsluttet og der er en god aktivitet i Naturparken. Det bedste der er sket, er nok at pantebrevet til Troels Jørgensen, er indfriet med et aftalt beløb. Naturparken er nu andelshavernes, og dette fremtidssikret på bedste vis.

  Arne fortæller videre at dette er hans sidste beretning – derfor et kort tilbageblik på de mange aktiviteter og projekter som har været. Hvis man lægger beløbene sammen, er der tilført området rigtig mange penge, til glæde for rigtig mange mennesker. Der er også skabt mange kontakter, og rigtig mange mennesker har været involveret i vores mange planer.

  Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til Arnes beretning.

 3. Michael Jensby fremlagde regnskabet og som forventet var der et underskud, dog noget mindre end forventet. Underskuddet var på kr. 16.614,75, og det er jo fordi alle projekterne er udført og betalt.

  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  Budgettet blev ligeledes fremlagt og her forventes en overskud på kr. 8.800.00.

  Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

 4. Indkomne forslag – her havde bestyrelse kommet med et forslag til et brev, som skal rundt til alle andelshavere. I dette brev forklares, at der kan komme til mangle likvide midler på sigt, derfor ville det være godt for Naturparken, hvis rigtig mange andelshavere indbetaler et beløb, således at der mulighed for at lave nogle tiltag. Forslaget blev godkendt og bestyrelsen vil sætte gang i at sende dette rundt.

 5. Valg af formand, Arne Høegh har valgt at stoppe sin formandspost og derfor skal der findes en afløser. Dette var dog ikke muligt på generalforsamlingen, Arne opfordrer til at formandsposten bliver en person i Musse området. Desuden tilbyder Arne at tage en periode i bestyrelsen som menigt medlem. Det var ikke muligt på generalforsamlingen at få valgt en formand, derfor blev der fra dirigenten side forslået at der skulle indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling.

   

  Af bestyrelsesmedlemmer var Ole Ottesen og Michael Jensby på valg – begge blev genvalgt.

  Birthe Ludvigsen, ønskede ikke genvalg og her blev i stedet valgt Pernille Eriksen.

  Vores suppleanter Kent Jensen og Brian Christensen blev genvalgt.

  Ligeledes blev Naturparkens revisor Jens Peder Pilemand genvalgt.

   

  Dirigenten afslutter generalforsamlingen, med at takke for god ro og orden og minder om at ny bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den nye formand skal være på plads inden aftalen med Lollands Bank udløber den 30.04.2018.

   

  Både Arne og Birthe modtager gaver og rosende ord, fra bestyrelsen.

   

Infotavler

Så er de sidste infotavler på plads på parkeringspladsen.

Følgende har givet støtte til bla. Aktivitetsområdet.

Nordea Fonden

Lokale og anlægsfonden.

Thorkilds Høgh Mindelegat

Guldborgsunds Bosætningspulje.