Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Udendørs Gudstjeneste 18 august

Gudstjeneste
Igen i år afholdes der udendørs gudstjeneste i Naturparken på aktivitetspladsen ved Pilestrædet.
Søndag den 18 august kl 11.00 vil Stine Sylvest afholde gudstjeneste. Der vil efter gudstjenesten være mulighed for at købe grillpølser samt drikkevarer til rimelige priser.
Naturparken vil være vært for kaffe og kage.
Medbring venligst selv en stol.
Vi ses.

Generalforsamling 2019.

Generalforsamling den 19/03-19

1 Valgt af Dirigent. Kurt Ludvidsen. Referent. Pernille Eriksen.

2.  Beretning af formand Michael.  Året startede med en arbejdsdag hvor der var en masse fremmødte.  Der blev ryddet op ved de grønne område og der blev samlet affald. Området ved Aktivitetspladsen blev åbnet op. Mange tak til de fremmødte. En stor tak til René Lærke og Erik Rasmussen der har hjulpet med at planerer ved søen. 

Der blev afholdt skt. Hans. Der var stor tilslutning til trods for afbrændingsforbud. 

Der blev i 2018 afholdt Loppemarked desværre kom der ikke så mange. Det er dog ikke Naturparken der skal stå for afholdelse af loppemarked men nu er bolden kasten op i luften og vi må se om nogen griber den. 

Der blev afholdt  en aften gudstjeneste. Der kom en masse folk til trods for at det blev lidt sent på året.

Naturparken har fået en quiz. Den kan afprøves i Naturparken via QR kode.

Naturparken har i 2018 søgt nogle fonde. Naturparken har modtaget 5000 kr. af Dmi til bord og stole.  Der er ligeledes søgt TrygFonden til en hjertestarter. Der afventes statur på denne ansøgning omkring juni mdr.

3. Kassereren aflægger regneskabet. Der kunne fremvises et overskud på kr. 23.000.

4. Indkommende forslag til  bestyrelsen. Ingen indkommende forslag.

5.  Valg.

Valg af formand for en 1 årig periode. Michael Jensby

Valg af  bestyrelsemedlemmer for en  2 årig periode. Ken Pedersen og  Lene Groth 

Valg af suppleanter for en 1 årig periode. Bo Olsen og Kent Jensen 

Valgt af revisor for en 1 årig periode. Jens Peter Pilemann.

6. eventuelt. 

Tak for god ro og orden.

På efterfølgende bestyrelsemøde blev Ole Ottesen valg til Næstformand. Pernille Eriksen som sekretær samt Kent Pedersen som kassere.

 

Quiz

Døllefjælde-Musse Naturpark har fået sin egen quiz, som man kan hente til telefonen.

https://historiespor.dk/musse-naturpark/

Naturparken er altid åben – og det er quizzen også. Den kan hentes fra hjemmesiden eller en QR ved indgangen ved parkeringspladsen, og så er det ellers at nyde de smukke omgivelser, mens man svarer på spørgsmål om træer og tidsaldre. Der er tre svarmuligheder, og uanset om man svarer rigtigt eller forkert, får man mere at vide om parkens tema – det danske istidslandskab og udviklingen efter. Man kan lede efter svarene på de opstillede tavler – eller bare gætte løs. Er man rigtig nysgerrig, kan man læse alle svarmulighederne.

Knager til hukommelsen

Det er Freya Anduin, der har lavet quizzen – hun er cand.comm. i museumsformidling og har bl.a.’Historiespor.dk’, så det er professionelt arbejde. Freya laver gerne flere quizzer - den næste bliver til Det Sorte Geomuseum, og den bliver anderledes – tilpasset netop det sted. Alle kan henvende sig og købe en quiz – by, land, udstilling – ’man kan få noget sjovt ud af alting, hvis man får ’taget hul’ på oplevelsen,’ forklarer Freya. ’Det er en god måde at engagere gæsterne på, hvis der ikke er personale i nærheden til det – fx fordi det som her er et naturområde. Det giver en vej rundt og et mål og nogle knager til hukommelsen, så oplevelsen bliver til viden, der holder længere.’

Kan bruges af alle – altid

Både Døllefjælde-Musse Naturparks quiz – og det der bliver lavet til Det Sorte Geomuseum i løbet af nogle uger, kan hentes både fra www.historiespor.dk,  deres egne hjemmesider – og fra alle andre sider, der vil lægge et link eller en QR-kode på. Man behøver ikke være i naturparken for at bruge quizzen. Selvfølgelig er det sjovere, når man er der, men det er ikke absolut nødvendigt. Man kan quizze 24-7 hele året rundt – bare én i familien/gruppen har en mobil med en browser. Quizzen er sat op som en almindelig webside, dvs. den er helt uafhængig af, hvilken telefon og version, man har.

Støttet af Kulturelt Samråd

Det er Kulturelt Samråd i Guldborgsund, som har finansieret quizzen. Man lavede et forsøg i november med at invitere alle til at byde ind med projekter, som deltagerne så var med til at beslutte om skulle have penge. Det gav nogle helt nye vinkler og muligheder. 

 

 

 

 

 

 

Følgende har givet støtte til bla. Aktivitetsområdet.

Nordea Fonden

Lokale og anlægsfonden.

Thorkilds Høgh Mindelegat

Guldborgsunds Bosætningspulje.