Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Arbejdsdag

Der afholdes arbejdsdag i Naturparken den 6. maj 2018.

Vi mødes kl 9:30 ved bålhyttet og slutter kl ca 13.00. Foreningen er vært ved en grillpølse til middag.

Alle er velkommen til at komme og give et nap med.

Manglede kapital

Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

 

Kære andelshavere.

 

Som i nok alle ved, har vi pt. et pantebrev på 300.000 kr. til Troels Jørgensen. Dette pantebrev blev oprettet i forbindelse med køb af grusgraven.

 

Bestyrelsen er nu i den situation at der er lykkes at indgå en aftale med Troels Jørgensen om indfrielse af pantebrevet på 300.000 kr. med fordelagtige 100.000 kr.

Det vil betyde meget for andelsforeningen at kunne blive gældsfri, dette også i forhold til foreningens fremtidige drift.

 

Da foreningen pt. ikke er i besindelse af den nødvendige kapital, uden at vi er nødsaget til at trække på vores kassekredit, har vi brug for en kapitalindsprøjtning på ca. 25.000 kr.

 

Da vi er ca. 600 andelshavere ser vi en mulighed for at nogle af disse andelshavere vil være behjælpelige med en frivillig indbetaling. Der er ingen krav til beløbets størrelse, men vi håber at med de 600 andelshavere, vil vi nemt kunne nå de 25.000 kr. Hvis det skulle lykkes os at indsamle mere end de 25.000 kr. vil det oveskydende beløb indgå i foreningens driftsregnskab.

 

Beløbet kan indsættes på konto nr. 6525-2007193

Eller via Mobil Pay. Michael Jensby tlf. 28 20 09 13. Skriv venligt Naturpark i beskedfeltet.

 

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen bestyrelse.

Døllefjælde-Musse Naturpark.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling d. 19/04-18

 

Der var 9 personer som var mødt op, inklusiv de fleste fra bestyrelsen

Valg af dirigent Kurt Ludvigsen og referent Pernille Eriksen

 Kurt takker for valget.

 

Valg af formand.

Der er ikke kommet nogen forslag til formandsposten. Bestyrelsen forslog Michael Jensby.  Michael blev valgt som formand.

Michael takker for valget.

 

 

Valg til bestyrelsen da Michael Jensby er valgt til formand. Brian Christensen træder ind i bestyrelsen og Bo Olsen er blevet valgt til suppleant 

Dirigenten afslutter den ekstraordinær generalforsamling og takker for god ro og orden.

 

Efterfølgende bestyrelsen konstituerer sig som følger.

Kassere. Ken Pedersen

Næstformand. Ole Ottesen

Sekretær. Pernille Eriksen

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling i Døllefjelde-Musse Naturpark

Den 22. marts 2013 kl. 1900

 

Der var mødt 14 personer op, inklusiv de fleste fra bestyrelsen.

 1. Kurt Ludvigsen, blev valgt til dirigent, og Birthe Ludvigsen til referent.

 2. Kurt takker forvalget og giver ordet til Arne Høegh, for aflæggelse af beretning. Arne fortæller om årets gang i Naturparken. Alle igangværende projekter af afsluttet og der er en god aktivitet i Naturparken. Det bedste der er sket, er nok at pantebrevet til Troels Jørgensen, er indfriet med et aftalt beløb. Naturparken er nu andelshavernes, og dette fremtidssikret på bedste vis.

  Arne fortæller videre at dette er hans sidste beretning – derfor et kort tilbageblik på de mange aktiviteter og projekter som har været. Hvis man lægger beløbene sammen, er der tilført området rigtig mange penge, til glæde for rigtig mange mennesker. Der er også skabt mange kontakter, og rigtig mange mennesker har været involveret i vores mange planer.

  Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til Arnes beretning.

 3. Michael Jensby fremlagde regnskabet og som forventet var der et underskud, dog noget mindre end forventet. Underskuddet var på kr. 16.614,75, og det er jo fordi alle projekterne er udført og betalt.

  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  Budgettet blev ligeledes fremlagt og her forventes en overskud på kr. 8.800.00.

  Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

 4. Indkomne forslag – her havde bestyrelse kommet med et forslag til et brev, som skal rundt til alle andelshavere. I dette brev forklares, at der kan komme til mangle likvide midler på sigt, derfor ville det være godt for Naturparken, hvis rigtig mange andelshavere indbetaler et beløb, således at der mulighed for at lave nogle tiltag. Forslaget blev godkendt og bestyrelsen vil sætte gang i at sende dette rundt.

 5. Valg af formand, Arne Høegh har valgt at stoppe sin formandspost og derfor skal der findes en afløser. Dette var dog ikke muligt på generalforsamlingen, Arne opfordrer til at formandsposten bliver en person i Musse området. Desuden tilbyder Arne at tage en periode i bestyrelsen som menigt medlem. Det var ikke muligt på generalforsamlingen at få valgt en formand, derfor blev der fra dirigenten side forslået at der skulle indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling.

   

  Af bestyrelsesmedlemmer var Ole Ottesen og Michael Jensby på valg – begge blev genvalgt.

  Birthe Ludvigsen, ønskede ikke genvalg og her blev i stedet valgt Pernille Eriksen.

  Vores suppleanter Kent Jensen og Brian Christensen blev genvalgt.

  Ligeledes blev Naturparkens revisor Jens Peder Pilemand genvalgt.

   

  Dirigenten afslutter generalforsamlingen, med at takke for god ro og orden og minder om at ny bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den nye formand skal være på plads inden aftalen med Lollands Bank udløber den 30.04.2018.

   

  Både Arne og Birthe modtager gaver og rosende ord, fra bestyrelsen.

   

Infotavler

Så er de sidste infotavler på plads på parkeringspladsen.

Følgende har givet støtte til bla. Aktivitetsområdet.

Nordea Fonden

Lokale og anlægsfonden.

Thorkilds Høgh Mindelegat

Guldborgsunds Bosætningspulje.