Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Referat af generalforsamling i Døllefjelde-Musse Naturpark amba

Mandag d. 7. marts 2016.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Døllefjelde Forsamlingshus, og der var ca. 25 fremmødte.

Som dirigent blev Kurt Ludvigsen valgt.

Som referent blev Birthe Ludvigsen valgt

Formand Arne Høegh aflægger bestyrelsen beretning, hvor han fortæller om årets gang, og takker de mange trofaste hjælpere, som igen sidste år lavede et stort stykke arbejde. Der blev skåret ned rundt om den lille ø, og geder og får hjælper godt med til at holde pilene ned langs vandkanten.

Arne Høegh måtte berette at landskabsmodellen ikke kunne fremstilles. I stedet har firmaet ETN arkitekterne, sammen med en betonfabrik i Jylland lavet en stor sten med de historiske fakta. Dette har dog ikke været helt uproblematisk. Ud over denne sten kommer der plancher som vil fortælle mere om beplantning og historie. Der vil også komme skilte fra Guldborgsund Kommune ud ved de enkelte områder som fortæller om beplantningen.

Det er Sønderskovhjemmet som passer vores stier og toilettet, dette gør de rigtig godt, og denne aftale fortsættes i 2016. Ligeledes har Sønderskovhjemmet lavet en pilehytte, prototype, som vi vil bruge til de mange rensdyr skind vi har på lager. Disse skal syes sammen af en buntmager ved Nakskov. Alt dette kan laves takket være gode tilskud fra Thorkild Høeghs fond. Desuden takker Arne Høegh bestyrelsen for et godt samarbejde.

Michael Jensby fortalte om ansøgning om en naturlegeplads på området oppe ved Musse. Dette håber vi selvfølgelig meget på bliver bevilget, Michael har ansøgt bosætningspuljen i Kommunen. Vi vil få besked i april.

Michael Jensby gennemgår regnskabet som viser et underskud på 72.000,- men det er fordi vi har brugt af de penge som vi har modtaget fra forskellige fonde til stenen. Ligeledes gennemgik Michael budget for 2016. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.

Dernæst gennemførtes valg til bestyrelsen. Arne Høegh blev genvalgt som formand.

Ligeledes var der genvalg til Michael Jensby, Ole Ottosen og Birthe Ludvigsen.

Bestyrelsen blev dog pålagt at finde personer som ville være suppleanter. Det ville rigtig godt hvis der var nogle fra Døllefjelde.

Arne Høegh afslutter generalsamlingen. Der serveres kaffe med rigtig gode boller og lagkage.

Benny Steinmeier fortæller dernæst om de mange forskellige fugle arter som lever og kommer i Naturparken. Dette var utroligt livligt og meget lærerigt.

 

 

 

Pressemeddelelse.

   

Døllefjælde-Musse Naturpark har i løbet af foråret fået nye formidlingsmuligheder.

Naturparken har i et samarbejde med Guldborgborgsund Kommunes naturvejleder og Friluftsrådet sørget for, at det nu er muligt for at låne udstyr til at undersøge, hvad der lever i naturparkens søer. Langs stierne rundt i naturparkens historiske skov, er der opsat skilte, der fortæller om træernes indvandring til Danmark efter sidste istid.

 

Formanden for Døllefjælde-Musse Naturpark Arne Høeg udtaler: ”Vi håber de nye muligheder, vil lokke endnu flere ud I vores dejlige naturpark ikke mindst skoler og institutioner, der har gode muligheder for at tilrettelægge en hyggelig og lærerig dag, med udgangspunkt ved vores store shelter- og bålplads.

Nøgle til udstyr kan afhentes hos Michael Jensby. Tlf. 28200913.

 


   

Mail Adresser

Til alle andelshavere .

Da vi som forening skal spare penge, vil vi bede alle der har en mail-adesse om at sende mail-adressen til bestyrelsen på nedenstående mail. Oplysninger om aktiviteter og andre nyheder vil derefter kun blive sendt pr. mail eller være tilgængelige her på siden. 
Send mail-adresse med andelsnummer og navn/adresse til Ken på denne mail.
kenpeder@post6.tele.dk

Bliv medejer eller støt vores projekt med at etablere en unik Naturpark.
Se siden om andelbevis og støtte.

Tak til alle der overholder henstilling til at have hunde i snor indenfor lågerne. Waou

Der er stadig brug for enhver støtte til at realisere vores store drøm om et unikt område.

Se siden om andelsbeviser hvordan du kan blive andelhaver eller støtte projektet på anden måde.

  

Sponsorer.

Naturparken støttes bl.a. af:
LAG Guldborgsund.
Friluftrådet.
DMI Fonden.
Troels Jørgensen Enterprise A/S.
Thorkild Høegh Fonden
Andelhavere.