Se alle de nye billeder fra Naturparken. Billeder er skænket af Tage Jensen

Velkommen til vores hjemmeside

Til orientering.
Naturparken har valgt at gennemføre den planlagte Generalforsamling tirsdag den 17 marts kl 19.
Dette set ud fra det forventet deltagerantal der normalt ligger under 20 personer.
Der vil som anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen tilråder, være god afstand mellem de fremmødte under Generalforsamlingen.
Foreningen beder høfligt men bestemt om, at man ikke møder op, hvis man føler sig sløj eller har personer tæt på, der kan være ramt af Coronavirus.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020.

Hermed indbydelse til generalforsamling i Døllefjælde-Musse Naturpark.

Tirsdag 17 marts 2020. Kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Døllefjelde Forsamlingshus.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden til Generalforsamling i Døllefjælde-Musse Naturpark a.m.b.a.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand Michael Jensby
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt godkendelse heraf
 4. Indkommende forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Valg af bestyrelse
 • Valg af formand, på valg er Michael Jensby – modtager genvalg

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, på valg er:

              Ole Ottesen  - modtager genvalg

              Brian Christensen modtager genvalg

              Pernille Eriksen - modtager genvalg.                 

 • Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.  På valg er Bo Olsen - modtager genvalg og Kent Jensen - modtager genvalg.

 • Valg af revisor for en 1-årig periode

  Næstformand, kassere og sekretær konstitueres af bestyrelsen.

 1. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Quiz

Døllefjælde-Musse Naturpark har fået sin egen quiz, som man kan hente til telefonen.

https://historiespor.dk/musse-naturpark/

Naturparken er altid åben – og det er quizzen også. Den kan hentes fra hjemmesiden eller en QR ved indgangen ved parkeringspladsen, og så er det ellers at nyde de smukke omgivelser, mens man svarer på spørgsmål om træer og tidsaldre. Der er tre svarmuligheder, og uanset om man svarer rigtigt eller forkert, får man mere at vide om parkens tema – det danske istidslandskab og udviklingen efter. Man kan lede efter svarene på de opstillede tavler – eller bare gætte løs. Er man rigtig nysgerrig, kan man læse alle svarmulighederne.

Knager til hukommelsen

Det er Freya Anduin, der har lavet quizzen – hun er cand.comm. i museumsformidling og har bl.a.’Historiespor.dk’, så det er professionelt arbejde. Freya laver gerne flere quizzer - den næste bliver til Det Sorte Geomuseum, og den bliver anderledes – tilpasset netop det sted. Alle kan henvende sig og købe en quiz – by, land, udstilling – ’man kan få noget sjovt ud af alting, hvis man får ’taget hul’ på oplevelsen,’ forklarer Freya. ’Det er en god måde at engagere gæsterne på, hvis der ikke er personale i nærheden til det – fx fordi det som her er et naturområde. Det giver en vej rundt og et mål og nogle knager til hukommelsen, så oplevelsen bliver til viden, der holder længere.’

Kan bruges af alle – altid

Både Døllefjælde-Musse Naturparks quiz – og det der bliver lavet til Det Sorte Geomuseum i løbet af nogle uger, kan hentes både fra www.historiespor.dk,  deres egne hjemmesider – og fra alle andre sider, der vil lægge et link eller en QR-kode på. Man behøver ikke være i naturparken for at bruge quizzen. Selvfølgelig er det sjovere, når man er der, men det er ikke absolut nødvendigt. Man kan quizze 24-7 hele året rundt – bare én i familien/gruppen har en mobil med en browser. Quizzen er sat op som en almindelig webside, dvs. den er helt uafhængig af, hvilken telefon og version, man har.

Støttet af Kulturelt Samråd

Det er Kulturelt Samråd i Guldborgsund, som har finansieret quizzen. Man lavede et forsøg i november med at invitere alle til at byde ind med projekter, som deltagerne så var med til at beslutte om skulle have penge. Det gav nogle helt nye vinkler og muligheder. 

 

 

 

 

 

 

Følgende har givet støtte til bla. Aktivitetsområdet.

Nordea Fonden

Lokale og anlægsfonden.

Thorkilds Høgh Mindelegat

Guldborgsunds Bosætningspulje.